Переглянути джерело

add a simple readme

master
Simon Lackerbauer 1 рік тому
джерело
коміт
1691a0c050
Підписано: Simon Lackerbauer <simon@lackerbauer.com> Ідентифікатор GPG ключа: 2B27C889039C0125
1 змінених файлів з 6 додано та 0 видалено
  1. 6
    0
      README.md

+ 6
- 0
README.md Переглянути файл

@@ -0,0 +1,6 @@
1
+# Talks repo
2
+## Reveal.js slides
3
+To view slides, just run a local webserver in the directory root, eg
4
+```
5
+python -m http.server
6
+```

Завантаження…
Відмінити
Зберегти